Par mums

Aktualitātes

Vēsture

Kontakti


Autortiesības pieder Latvijas Atdzimšanas partijai © 1998 — 2019 Visas tiesības aizsargātas

Atklātā vēstule

Latvijas Tautai
Valsts Prezidentam V.Zatleram
Saeimas deputātiem
LR valdībai

Nekavējoties ir vajadzīgas pārmaiņas!

Latvijas valsts 10 gadu laikā valdības un Saeimas bezatbildīgas un bezsaimnieciskas darbības rezultātā, ir novesta dziļā ekonomiskā un finansiālā krīzē, faktiski bankrota priekšā.

Latvijas Tautsaimniecības vērtības visus šos gadus tikušas izsaimniekotas un vairums gadījumos privatizētas pretrunā ar tirgus ekonomikas principiem apejot publiskās un privātās intereses, klaji ignorējot lielākās daļas tautas intereses. Darījumi notikuši slepus, slēpti no sabiedrības.

Ir jājautā, kur palikusi Latvijas rūpniecība (kapēc nav pārstrukturizēti un modernizēti tādi rūpniecības stūrakmeņi kā VEF, Zvaigzne, Alfa, Vagonu rūpnīca, Stikla un Porcelāna rūpnīcas, Aurora, Juglas manufaktūra u.c.).

Valdība, Latvijas banka un Saeimas bezdarbība ir pieļāvusi gan Bankas Baltija likvidāciju, gan Parex bankas izsaimniekošanu un apšaubāmu tās pārņemšanu, it kā valsts interesēs, kuras likumību un lietderību būtu vēlams izvērtēt.

Valsts kase pateicoties nesamērīgi lielu atalgojumu izmaksām ierēdņiem, politizētām valsts un pašvaldību uzņēmumu padomēm, aģentūrām ir pilnīgi iztukšota un valsts ir milzīgos finansiālos parādos , kopējā parāda summa 32 miljardi EUR. Tas viss turpinās.

Mēs uzskatam, ka Latviju var izvest no krīzes 3-5 gadu laikā ievērojot noteikumus, ka ekonomija un taupība tiek prasīta no valsts atbildīgām struktūrām un cilvēkiem ar lieliem ienākumiem, krasi samazinot vairāk kā 2/3 ierēdņu un birokrātu skaitu un viņu algas, likvidējot valsts un pašvaldību uzņēmumu politizētās padomes, samazinot vai likvidējot valsts aģentūru skaitu.

Nekavējoties ir vajadzīgas šādas pārmaiņas:

 1. Neviens ierēdnis, arī ministrs, arī Saeimas deputāts Latvijā no budžeta naudas nedrīkst saņemt vairāk kā 500 latus mēnesī, ja 70% tautas dzīvo nabadzībā.
  Ierēdņi un birokrāti notriec Latvijas tautas naudu! Jāsamazina viņu skaitu par 2/3, tā valstī gadā ietaupot vairāk kā 500 miljonus latus, lai apmaksātu medicīnisko palīdzību (bērniem, invalīdiem, maznodrošinātajiem un pensionāriem), indeksētu pensijas, veicinātu izglītības, zinātnes un sporta attīstību.

 2. Ja valsts maksās afēristiem un liekēžiem 3-10 tūkstoš latus mēnesī, tad valstij nekad nebūs naudas. Ir jālikvidē uzņēmumu politizētās padomes, kas ir partiju barotnes no valsts budžeta naudas.

 3. Nedrīkst samazināt algas cilvēkiem kuru ienākumi nepārsniedz 360 LVL mēnesī.

 4. Jāatbalsta uzņēmumi kuri var un ir spējīgi sekmīgi darboties.
  Jāatbalsta lauksaimniecība, zemkopība, zvejniecība jāveicina mazo ražotņu attīstība visā Latvijā.

 5. Ir jāoptimizē valsts aģentūru skaits, jāpārskata to darbības efektivitāte, lietderība un finansējums, kas ir vēl viena no budžeta ekonomijas rezervēm.

 6. Valsts budžeta līdzekļu taupīšanā priekšzīmi jārāda Prezidentam, viņa kancelejai, Saeimai, ministrijām pašvaldībām.

 7. Ir jābūt atklātībai visos valsts un pašvaldību darījumos. Visai valsts un pašvaldību naudai ir jāatrodas valsts bankās.

 8. Ir jābūt Latvijas valsts patriotiem. Visādi jāatbalsta Latvijas ražotāji un jāiegādājas ja iespējams tikai Latvijas prece- gan produkti, gan izstrādājumi, tā veicinot tautsaimniecības uzplaukumu.

Ņemot vērā augstāk minēto uzskatām, ka Latvijas valsts var gadā ietaupīt ap vienu miljardu latus un ir iespējams izvest valsti no krīzes.


Ar cieņu

Profesors Andris Rubins
Rīgas Stradiņa Universitātes katedras vadītājs
arubins@apollo.lv
Fax.67361615
Mob.tel. 29481725

Profesors Elmārs Zelgalvis
Latvijas Universitātes Ekonomikas vadības fakultāte

Profesors Edgars Račevskis

Profesors Imants Liepa
Latvijas Lauksaimniecības Universitāte

Profesors Andris Sproģis


Rīga, 2009.gada 3.martā