ATBALSTĪT UN AIZSTĀVĒT LATVIJAS PILSOŅU INTERESES EIROPAS SAVIENĪBĀ!DEMOKRĀTIJAS ATDZIMŠANAS VEICINĀŠANA

 1. Demokrātiski, tieši vēlēti prezidenti kā Latvijā, tā Eiropā.
 2. Par Eiropas parlamenta, nacionālā parlamenta vai pašvaldības deputātu viena persona nevar būt ilgāk par 20 gadiem. Tas veicinās demokrātijas atdzimšanu, izskaudīs stagnāciju.

TIESISKUMS

 1. Ātrāka lietu izskatīšana tiesās.
 2. Zvērināto tiesa krimināllietās.
 3. Mūža ieslodzījums vai nāvessods par bērna, jaunieša vai grūtnieces slepkavību.
 4. Pret bērnu adopciju viendzimuma pāriem.

DROŠĪBA

 1. Mēs atbalstām Eiropas kolektīvās drošības doktrīnu.
 2. Mēs atbalstām pilsoņu individuālo drošību un suverenitāti.

EIROPAS SOCIĀLĀS GARANTIJAS LATVIJĀ

 1. Maternitātes pabalsts 500 EUR mēnesī 12 mēnešu kopš bērna piedzimšanas ar 2010. gadu.
 2. Līdz 2011. gadam visi bērni pašvaldībām ir jānodrošina ar bezmaksas bērnudārziem vai jāmaksā ''auklīšu alga'' vecākiem 500 EUR mēnesī par katru bērnu līdz skolas vecumam.

FINANSES, EKONOMIKA, PENSIJAS

 1. Līdz 2013. gadam ir jānosaka stingra fiskālā disciplīna un vertikāle - Latvijā nevienai valsts amatpersonai nedrīkst būt lielāka alga kā valsts prezidentam, bet ierēdņu maksimālais skaits ir jāierobežo līdz 10 000 (pašreiz ir 66 000 ierēdņi!). Tas dotu gadskārtēju ietaupījumu vismaz 1 miljarda latu apjomā.
 2. Neveikt    nevienas    privātās    bankas    vai apdrošināšanas    kompānijas    ''glābšanas operāciju'' ar kopējo summu lielāku par 100 miljoniem EUR.

 1. Projekti, kuru izmaksas pārsniedz 100 miljonus EUR ir jāapstiprina nacionālā referendumā.
 2. Mēs esam par iespējami maziem, saprātīgiem nodokļiem.
 3. Enerģētikā mūsu galvenie principi ir drošība un efektivitāte.
 4. Visiem Eiropas Savienības lauksaimniekiem ir jābūt vienlīdzīgiem subsīdiju saņemšanā.
 5. Eiropas pensiju pamats ir stingra un pārdomāta fiskālā politika.

EKOLOĢIJA

 1. Baltijas jūras atdzimšana.
 2. Ekoloģiskā dzīves veida atbalstīšana.

IZGLĪTĪBA

 1. Mēs atbalstām primārās un sekundārās medicīnas integrāciju.
 2. Mēs atbalstām hospitālās medicīnas un medicīnas zinātnes attīstību pēc attīstīto - Eiropas valstu standartiem.
 3. Mēs atbalstām mazu un vidēju slimnīcu un  medicīnas prakšu atdzimšanu.
 4. Mēs atbalstām Eiropas standarta medicīnu 25 km attālumā no dzīvesvietas.

IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE, KULTŪRA, SPORTS

 1. Pārskatīt un uzlabot izglītību visos līmeņos Latvijā.
 2. Valsts augstskolu un tehnikumu studentiem, kam vidējā atzīme ir virs ''8'' minimālā stipendija 500 EUR mēnesī no 2011. gada.
 3. Eiropas Savienības valstī, t.i., arī Latvijā minimālam finansējumam zinātniskiem pētījumiem no valsts budžeta ir jābūt vismaz 20 EUR uz vienu iedzīvotāju gadā.
 4. Mēs veicināsim latviešu un Latvijas kultūras atpazīstamību un eksportu pasaulē.
 5. Jaunu sporta būvju un sporta klubu attīstība visā Latvijā ir mūsu prioritāte.
LATVIJAS ATDZIMŠANAS PARTIJA
LATVIJAS ATDZIMŠANAS PARTIJA
PAR LATVIJAS ATDZIMŠANU, CILVĒKA CIENĪGAS DZĪVES NODROŠINĀŠANU VISA MŪŽA GARUMĀ
PAR LATVIJAS ATDZIMŠANU, CILVĒKA CIENĪGAS DZĪVES NODROŠINĀŠANU VISA MŪŽA GARUMĀ
MŪSU MĒRĶIS IR DEMOKRĀTIJAS ATDZIMŠANA  LATVIJĀ UN EIROPĀ!
LATVIJAS ATDZIMŠANAS PARTIJAS PROGRAMMA
EIROPAS PARLAMENTA VĒLĒŠANĀM
saraksts nr. 15
2009. gada 6. jūnijā