Latvijas Atdzimšanas partijas deputātu kandidātu saraksts
Siguldas novada Domes vēlēšanām 2009. gada 6. jūnijā
1. Andris RUBINS, 1947, augstākā izglītība, ārsts, profesors
2. Jānis MAURIŅŠ, 1976, augstākā izglītība, ekonomists
3. Jānis LAZDA, 1978, augstākā izglītība, biznesa vadība
4. Anna GROSBERGA, 1954, augstākā izglītība, tūrisma vadība
5. Arnis OZOLIŅŠ, 1969, augstākā izglītība, uzņēmējs
Siguldas kongresa centra izveide – investīciju piesaiste un jaunas darba vietas siguldiešiem!
Sigulda – sakārtota biznesa vide un atbalsts vietējiem uzņēmējiem!
Sigulda – aktīvas atpūtas un tūrisma galvaspilsēta!
Jauna, stipra un veselīga ģimene – Siguldas pamatšūniņa!
JAUNI CILVĒKI! JAUNAS IDEJAS! JAUNAS IESPĒJAS!
JAUNI CILVĒKI! JAUNAS IDEJAS! JAUNAS IESPĒJAS!
LATVIJAS ATDZIMŠANAS PARTIJA
LATVIJAS ATDZIMŠANAS PARTIJA
Dzimis Siguldā, latvietis, Rīgas Stradiņa Universitātes Dermatoveneroloģijas katedras vadītājs, Latvijas un Baltijas Valstu Dermatovenerologu asociāciju prezidents.
6. Indulis VĒVERIS, 1942, augstākā izglītība, z/s īpašnieks
7. Aivars VANAGS, 1979, vidējā speciālā izglītība, servisa vadītājs
8. Normunds GUDOVSKIS, 1967, vidējā izglītība, Valsts policists
9. Juris PINSTERS, 1949, augstākā izglītība, agronoms
10. Andris SILIŅŠ, 1950, augstākā izglītība, ārsts
11. Mudīte RAGA, 1955, vidējā speciālā izglītība, feldšere
12. Ojārs DŽEDE, 1951, vidējā izglītība, tirdzniecības menedžeris
13. Ardis MARTINSONS, 1990, Siguldas ģimnāzija, sportists
14. Uldis - Zigmunds GRIEZĪTIS, 1936, vidējā speciālā izglītība, zootehniķis
15. Mārtiņš MŪZIS, 1981, vidējā speciālā izglītība, celtnieks
16. Iveta RIEKSTIŅA, 1957, vidējā speciālā izglītība, tirdzniecības darbiniece
17. Toms ARCIMOVIČS, 1990, Siguldas ģimnāzija, sportists
Cilvēka labklājība un kultūrvēsturiskais mantojums – Siguldas novada prioritāte!