LATVIJAS ATDZIMŠANAS PARTIJAS PROGRAMMA
SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANĀM 2009. GADĀ    Latvijas Atdzimšanas partija, profesora Andra Rubina vadībā ir gatava veikt pozitīvas pārmaiņas Siguldas un novada dzīvē. Mūsu programma ir veidota, ņemot vērā iedzīvotāju vajadzības, pilsētas attīstības perspektīvas, normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un pašvaldības tiesības.
TICIET – KOPĀ MĒS VARAM PANĀKT CILVĒKA CIENĪGU DZĪVI VISA MŪŽA GARUMĀ UN SIGULDAS NOVADA UZPLAUKUMU!


TIESISKUMA VEICINĀŠANA

 1. Demokrātijas atdzimšana Siguldas novadā.
 2. Regulāra iedzīvotāju viedokļu un priekšlikumu uzklausīšana un iedzīvotāju informēšana par domes darbu.
 3. Vienlīdzības un līdztiesības nodrošināšana.

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANA

 1. Nodokļu atlaides jauniem uzņēmumiem un uzņēmumiem, kas pārceļ ražotnes, izveido filiāles Siguldas novadā.
 2. Biznesa inkubātora izveidošana (atbalsts jaunajiem uzņēmumiem).
 3. Atbalsts biznesa centra veidošanā.

BUDŽETA IENĀKUMU PALIELINĀŠANA

 1. Iedzīvotāju migrācijas veicināšana uz Siguldas novadu.
 2. Privātās un publiskās partnerības attīstīšana sabiedrisko ēku (kongresa centra un Siguldas universitātes) celšanai.
 3. ES fondu piesaiste pašvaldību projektiem.

TŪRISMS

 1. Moderna, daudzfunkcionāla kongresa centra būvniecība.
 2. Konferenču, semināru, korporatīvo pasākumu organizēšana.
 3. Tūrisma aktivitāšu skaita un tūristu uzturēšanas ilgumu palielināšana; lauku tūrisma veicināšana.

IZGLĪTĪBA

 1. Siguldas Universitātes izveidošana, veicinot Latvijas un Eiropas jauniešu dzīvošanu un izglītošanos Siguldā.
 2. Stipendiju piešķiršana labākajiem vidusskolas skolēniem.
 3. Bērnu dārza un auklīšu aģentūras izveidošana.MEDICĪNA

 1. Veselīga dzīvesveida veicināšana, visiem pieejamas augstvērtīgas medicīniskās palīdzības nodrošināšana.
 2. Siguldas slimnīcas modernizēšana.
 3. Alkoholisma, narkomānijas un azartspēļu apkarošana un ierobežošana.

SPORTS

 1. Moderna stadiona un sporta kompleksa celtniecība.
 2. Fiziskās kultūras un sporta veicināšana iedzīvotāju vidē, ikgadēju Latvijas un starptautisku sacensību organizēšana Siguldā.
 3. Sporta skolas attīstība, iekļaujot visus sporta veidus, ar kuriem grib nodarboties Siguldas novada bērni un jaunieši.

KULTŪRA

 1. Mūzikas un mākslas skolu un to organizēto pasākumu atbalstīšana.
 2. Brīvdabas festivālu organizēšana.
 3. Dažādu pašdarbības kolektīvu atbalstīšana.

SOCIĀLĀ SFĒRA

 1. Sociālās palīdzības nodrošināšana pensionāriem, invalīdiem un maznodrošinātajiem; bezdarba samazināšana.
 2. Bērna piedzimšanas pabalsta palielināšana.
 3. Nodokļu atvieglojumu piešķiršana ģimenēm ar maziem bērniem un ģimenēm, kas pārceļas uz Siguldas novadu.

VIDE

 1. Kulturvēsturiskā mantojuma saglabāšana, Gaujas senlejas sakopšana.
 2. Sakārtota vide – pamats veselīgas nācijas attīstībai.
 3. Sakārtoti ceļi, izgaismotas ielas, drošība 24 stundas diennaktī.LATVIJAS ATDZIMŠANAS PARTIJA
LATVIJAS ATDZIMŠANAS PARTIJA
JAUNI CILVĒKI! JAUNAS IDEJAS! JAUNAS IESPĒJAS!
JAUNI CILVĒKI! JAUNAS IDEJAS! JAUNAS IESPĒJAS!